Rok Szkolny 2018/2019

Wychowawcy:

mgr JOLANTA ŁĄCZKOWSKA

nauczycielka przedszkola, pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Rytmiki

mgr IRENA KONIECZNA – obecnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do końca roku 2018

nauczycielka przedszkola i NP, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                                                                              Henryka Toporska-Jastrząb

nauczycielka przedszkola i NP, absolwentka SN


Do grupy III uczęszcza 25 dzieci: czternaścioro 6-latków, dziewięcioro 5-latków oraz dwoje 4-latków. Dwójka dzieci 6-letnich w tym roku po raz pierwszy przekroczyła progi przedszkola i dołączyła do naszej grupy. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole” M. Pleskot i A. Staszewskiej-Mieszek oraz zadania wynikające z rocznego i miesięcznych planów pracy. Zapewniając wszystkim dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami oraz stwarzając  szansę rozwoju na miarę ich możliwości stosujemy w naszej pracy elementy wielu nowatorskich metod: m.in. Ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa, pedagogiki zabawy, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Edukacji przez ruch D. Dziamskiej, Aktywnego słuchania muzyki wg Batii strauss