Wychowawcy:

mgr  Ewa Kowalska  

nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 mgr Mariola Sroczyńska

nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                       

                           asystentka nauczyciela pani Ewa DudziakMotto grupy IV

Robert Fulghum

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:

dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę,
prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować,
po południu zdrzemnąć się.

Grupy: