2020/2021

Wychowawcy: mgr Beata Przewoźnik oraz mgr Dorota Pawłowska-Chytra

Asystentka nauczyciela: Elżbieta Patan

W oparciu o Podstawę Programową i Program Wychowawczo-Dydaktyczny prowadzone są zabawy, zajęcia i  działania w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu, mające na celu przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

Naszym celem jest wychowanie dziecka tak ,aby dobrze radziło sobie w różnych sytuacjach życiowych. Było odpowiedzialne, empatyczne, przyjazne dla ludzi, zwierząt i otaczającej przyrody. Odkrywać co nieznane,  czerpać radość i satysfakcję z posiadanej wiedzy i umiejętności.

Priorytetem jest samodzielny uczeń o wysokiej kulturze osobistej, kreatywnie tworzący rzeczywistość , obowiązkowy,  poszukujący źródeł wiedzy i sposobów rozwiązywania problemów….chcemy wychować dobrego człowieka