GRUPA KRĘGLARZE
ROK SZKOLNY 2020/2021

Bildergebnis für kręgle

NAUCZYCIELE :

mgr Jolanta Łączkowska

Nauczycielka przedszkola, pedagog, nauczycielka rytmiki, Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Kurpińskiego w Poznaniu oraz Studium Zawodowego Rytmiki

mgr Anna Talak

Absolwentka  Wyższej Szkoły  Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu licencjat kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym oraz magister kierunku Edukacja Zintegrowana

 

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie dzieci 3,4 i 5 letnich prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego: „Zabawy z porami roku” autorstwa I. Lewkowicz, dr. A. Tworkowskiej Baraniuk oraz roczny i  miesięczne plany pracy.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach:  fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.

Każde dziecko posiada wrodzony potencjał i rozwija się według własnych możliwości. W codziennej praktyce pedagogicznej podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, dzięki którym dziecko angażuje się zarówno ruchowo, werbalnie i emocjonalnie. Jednym  z zasadniczych elementów ułatwiających osiągnięcie dojrzałości dziecka w danym wieku jest działanie w oparciu o aktywne metody pracy.

W naszej grupie pracujemy elementami następujących metod:              

Metoda C. Orffa, gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów, Metoda gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogika zabawy Klanza, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Aktywne słuchanie muzyki wg. Batti Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projketu.

Pomagają one wyzwolić naturalną, swobodną i twórczą aktywność naszych przedszkolaków. Zapewniają dzieciom podmiotowość w procesie nauczania a stosowanie ich daje możliwość indywidualnych  twórczych działań.

W naszej grupie chcemy żeby każdy czuł się jak w domu, aby dzieci opuszczające nasze przedszkole były wrażliwe na świat, empatyczne, pełne tolerancji i gotowe na podejmowanie wyzwań dnia codziennego.