• Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

  Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Luboń.

  Przedszkole Kontakt
 • Przedszkole Weseli Sportowcy

  mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu. Dzieci codziennie korzystają z ogrodu jordanowskiego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

  Przedszkole Kontakt


Podstawowe informacje

Weseli Sportowcy Przedszkole Publiczne Luboń

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

Adres przedszkola: 62 – 030 Luboń, ul. Osiedlowa 19

Numer telefonu i fax: 61  8 130 940

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.30 tj. 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

W ciągu roku czynne jest 11 miesięcy.

 

 

ROK  SZKOLNY 2020/2021

 

JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY

( REALIZUJEMY ZAŁOŻENIA  ROCZNEGO PLANU PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEGO )

W MIESIĄCU KWIETNIU

DZIEŃ TAŃCA W GRUPIE VI

 

 

 

W tym miesiącu  dokładnie 22 kwietnia odbył się „DZIEŃ ZIEMI”

 

Dowiedzieliśmy się jak należy troszczyć się o przyrodę, aby ochronić środowisko naturalne.

Przypomnieliśmy sobie, że nie należy zaśmiecać świata oraz wiemy jak należy segregować odpady. 

Poznaliśmy znaczenie słowa „ekologia”.

Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi przyrody!

 

W MIESIĄCU MARCU 

Coraz częściej korzystamy z naszego placu zabaw. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie związane z aktualną porą roku.

Przygotowujemy się na powitanie WIOSNY. W kącikach przyrody zagościły hodowle kwiatów, ziół, cebulki…

Gazetki tematyczne zakwitły wiosennie..

W MIESIĄCU LUTYM:

Korzystaliśmy z zimowej aury;  zabawy tropiące na śniegu, celowanie śnieżkami, lepienie bałwana….

Przeprowadziliśmy doświadczenia -Czy śnieg jest czysty?

W czasie zajęć ruchowych w sali wzmacnialiśmy tężyznę fizyczną…

W MIESIĄCU STYCZNIU:

POZNALIŚMY ZNACZENIE WODY DLA ŻYCIA PRZYRODY.

ROBILIŚMY RÓWNIEŻ DOŚWIDCZENIA Z WODĄ:

W MIESIĄCU GRUDNIU:

WSPÓLNIE Z NASZYMI PANIAMI WYKONALIŚMY EKOLOGICZNE CHOINKI.

 

W MIESIĄCU LISTOPADZIE:

Dzieci z grupy II wraz z rodzicami wykonały

Przepyszne, zdrowe i kolorowe kanapki.

 

 

Dbamy o swoje zdrowie. Pamiętamy o zachowaniu zasad higieny osobistej. 

Pamiętamy o tym, że zdrowie zależy od zbilansowanej diety oraz zapewnienia ruchu na świeżym powietrzu.

Skaczące Piłeczki z grupy 1, doskonale wiedzą co jest zdrowe a co niezdrowe.

 

GIMNASTYCY Z GRUPY 5 przygotowali przygotowali techniką collage pracę na temat ZDROWIE NA MOIM TALERZU.

KOLARZE Z GRUPY  3 SKOMPONOWALI SMAKOWITĄ I ZDROWĄ KANAPKĘ NA ŚNIADANKO.

 4 miś dyplom      

 PIŁKARZE Z GRUPY 4  WYKONALI ZADANIA  PROJEKTU ” MALY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY-  MODUŁU „DBAMY O ZDROWIE Z MAŁYM MISIEM”  ( DYPLOM POWYŻEJ)

 

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

 1. ZDROWA KANAPKA (  ZDROWA PRZEKĄSKA)

Polecamy przepisy na zdrową kanapkę . Przedszkolaki grupa 6

KANAPKI PRZYGOTOWANE PRZEZ STARSZAKÓW

Z GRUPY 5…MNIAMM…MNIAMMM

DZIELNI PIŁKARZE WSPÓLNIE Z RODZICAMI PRZYGOTOWUJĄ SMAKOWITE KANAPECZKI…

HMMM…LOGO PRZEDSZKOLA NA TALERZU 🙂

2.ZDROWE OWOCE I WARZYWA (W DOMU I W PRZEDSZKOLU )

Zapracowani PIŁKARZE.  Uffffff…!!!!!

Smaczne i zdrowe.

Smacznie, zdrowo, kolorowo !!! Grupa III Kolarze

W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

 1. POZNALIŚMY KODEKS PRZYJACIELA PRZYRODY

2. WYKONALIŚMY  ZIELNIKI

ZIELNIK

GRUPA 5

KODEKS PRZYJACIELA PRZYRODY.

GRUPA 2 KRĘGLARZE

ZIELNIK

W WYKONANIU DZIECI Z GRUPY 1 SKACZĄCE PIŁECZKI

 

Zapoznaliśmy się z Kodeksem Przyjaciela Przyrody, wykonaliśmy planszę zielnik. Wykorzystaliśmy rośliny, zioła oraz liście z ogrodu przedszkolnego.

GRUPA III KRĘGLARZE

( GRUPA 4 PIŁKARZE)

ALEKS, SZYMEK, ANTEK, FILIP, LILKA, CZESIO, AMELKA, TOSIA, KAROLCIA, MARYSIA, ALBIN, ZUZIA O, LIDKA, GABI, IDA, JULKA W, MIKOŁAJ, DOROTKA, MICHASIA, MICHAŁ, CZAREK,OLA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy w Luboniu jest Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy został powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r.

Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenia dziennika zajęć,

d) sprawozdawczych,

e) dokumentowania pracy przedszkola

f) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 5 weseli Sportowcy

b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane
w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
z poźn. zmianami.

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie by wizerunek dziecka został upublicznionych na naszej stronie internetowej proszone są o kontakt z administratorem Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy: adres e-mail: przedszkole@weselisportowcy.edu.pl lub telefonicznie 663 988 108.

   

Grupy: