• Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

  Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Luboń.

  Przedszkole Kontakt
 • Przedszkole Weseli Sportowcy

  mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu. Dzieci codziennie korzystają z ogrodu jordanowskiego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

  Przedszkole Kontakt

Podstawowe informacje

Weseli Sportowcy Przedszkole Publiczne Luboń

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

Adres przedszkola: 62 – 030 Luboń, ul. Osiedlowa 19

Numer telefonu i fax: 61  8 130 940

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.30 tj. 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

W ciągu roku czynne jest 11 miesięcy.

ROK  SZKOLNY  2020/2021

JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY

( REALIZUJEMY ZAŁOŻENIA  ROCZNEGO PLANU PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEGO )

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

 1. ZDROWE OWOCE I WARZYWA (W DOMU I W PRZEDSZKOLU )

Zapracowani PIŁKARZE.  Uffffff…!!!!!

Smaczne i zdrowe.

W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

 1. POZNALIŚMY KODEKS PRZYJACIELA PRZYRODY

2. WYKONALIŚMY  ZIELNIKI

ZIELNIK

GRUPA 5

KODEKS PRZYJACIELA PRZYRODY.

GRUPA 2 KRĘGLARZE

ZIELNIK

W WYKONANIU DZIECI Z GRUPY 1 SKACZĄCE PIŁECZKI

Zapoznaliśmy się z Kodeksem Przyjaciela Przyrody, wykonaliśmy planszę zielnik. Wykorzystaliśmy rośliny, zioła oraz liście z ogrodu przedszkolnego.

GRUPA III KRĘGLARZE

( GRUPA 4 PIŁKARZE)

ALEKS, SZYMEK, ANTEK, FILIP, LILKA, CZESIO, AMELKA, TOSIA, KAROLCIA, MARYSIA, ALBIN, ZUZIA O, LIDKA, GABI, IDA, JULKA W, MIKOŁAJ, DOROTKA, MICHASIA, MICHAŁ, CZAREK,OLA

W sumie 130 roślin znalazło miejsce w naszym zielniku.

SZANOWNI  RODZICE!!!

01.09.2020 we wtorek rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny.

Poniżej zamieszczam PROCEDURĘ  ORGANIZACJI  OPIEKI  W NASZYM PRZEDSZKOLU W CZASIE  PANDEMII COVID 19. Proszę się z nią zapoznać i przygotować dzieci do pobytu w zmienionych warunkach. Nie trzeba jej drukować, będzie dostępna do podpisu przez rodziców wraz z pozostałą dokumentacją podczas zebrań organizacyjnych.

Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii

PLAN ZEBRAŃ ORGANIZACYJNYCH:

 • na zebranie przychodzi jeden rodzic w maseczce i rękawiczkach jednorazowych oraz z własnym długopisem

 GRUPA I  – 02.09.2020 środa – godzina 17.00

GRUPA II – 03.09.2020 czwartek – godzina 17.00

GRUPA III – 02.09.2020 środa – godzina 17.30

GRUPA IV – 03.09.2020 czwartek – godzina 17.30

GRUPA V – 02.09.2020 środa – godzina 18.00

GRUPA VI 03.09.2020 czwartek – godzina 18.00

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  I DO ZOBACZENIA !!!

Kaminiarz Jolanta

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy w Luboniu jest Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy został powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r.

Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenia dziennika zajęć,

d) sprawozdawczych,

e) dokumentowania pracy przedszkola

f) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 5 weseli Sportowcy

b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane
w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
z poźn. zmianami.

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie by wizerunek dziecka został upublicznionych na naszej stronie internetowej proszone są o kontakt z administratorem Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy: adres e-mail: przedszkole@weselisportowcy.edu.pl lub telefonicznie 663 988 108.

   

Grupy: