Rok 2020/2021

 

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

 

  1. Będziemy dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy pogodowe związane z zimą. Zapoznamy się ze zjawiskiem zamarzania i topnienia wody, wykonamy doświadczenia.
  2. Zapoznamy się z rolą zwierząt domowych w życiu człowieka na przykładzie psa, kota, rybek w akwarium. Dowiemy się jak należy się nimi opiekować, wzbogacimy wiadomości n.t. ekosystemu wodnego.
  3. Zapoznamy się z domowymi urządzeniami elektrycznymi oraz zasadami bezpiecznego korzystania z nich. Uświadomimy sobie konieczność przestrzegania zakazu uruchamiania ich przez dzieci.
  4. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
  5. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć do 5 (i więcej, w zależności od umiejętności dzieci), tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciami: wysoko, nisko, wyżej, niżej, rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, prostokąt.
  1. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.

Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim,

nabędziemy umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

  1. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego.

 


 

WIERSZ 

„Choinka”

Świerk zielony wyrósł w lesie,

teraz dzieciom radość niesie.

Stoi w domu wystrojony

i bombkami ozdobiony.

Gwiazdka na wierzchołku,

łańcuch na gałązkach,

a pod nim prezenty

 i orzechy w workach.

Każdy maluch uśmiechnięty,

bo dostanie dziś prezenty.

 

 


PIOSENKA    

,,Już blisko kolęda”

Gdy w pokoju wyrośnie choinka, 
Łańcuszkami, bombkami zaświeci. 

Ref.: 
To znaczy, że już Święta, 
Że już blisko kolęda, 
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci. 
Hej kolęda, kolęda. 

Gdy opłatek już leży na stole, 
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie. 

To znaczy, że już Święta, 
Że już blisko kolęda, 
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie. 
Hej kolęda, kolęda. 

Gdy upieką się słodkie makowce 
I głos dzwonka z daleka zawoła. 

To znaczy, że już Święta, 
Że już blisko kolęda, 
Że za drzwiami już stoi Mikołaj. 
Hej kolęda, kolęda