Rok 2020/2021

Tematy wrześniowe

Temat I. Jestem w przedszkolu

Temat II. Bezpieczna droga do przedszkola

Temat III. Jesień w parku i w lesie

Temat IV. Jesień w sadzie

 

 

 

Nasze cele na wrzesień:

 • zapoznanie dzieci z wyglądem własnej sali, rozmieszczeniem kącików tematycznych
 • zapoznanie z określeniami położenia wybranej zabawki w przestrzeni
 • wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy
 • zwrócenie uwagi na właściwe trzymanie pędzla
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci
 • zwrócenie uwagi na nie oddalanie się dzieci od swojej grupy
 • wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami
 • zwrócenie uwagi na właściwe korzystanie z urządzeń ogrodowych
 • kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
 • zapoznanie dzieci z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych
 • kształcenie umiejętności przechodzenia na drugą stronę jezdni
 • zapoznanie dzieci z figurą geometryczną płaską: koło
 • utrwalenie pojęć: na górze, na dole, po środku
 • zapoznanie dzieci z nazwą swojej miejscowości
 • zapoznanie z rolą policjanta w naszym codziennym życiu
 • rozwijanie zainteresowań przyrodą
 • będziemy rozwijać nasze umiejętności artystyczne i próbować sił w różnych technikach plastycznych
 • kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej jednej cechy
 • rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem przyrodniczym-przedszkolnym ogrodem
 • poznanie i utrwalenie nazw drzew liściastych i iglastych
 • kształcenie umiejętności porównywania elementów zbioru
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów
 • zachęcenie dzieci do spożywania owoców
 • zapoznanie z pojęciami: ogrodnik, ogrodniczka
 • rozpoznawanie roślin po ich charakterystycznych kształtach i kolorach
 • porozmawiamy o warzywach i owocach; utrwalimy ich nazwy i dowiemy się jakie ważne są w naszej codziennej diecie

 

 

Wiersz

„Światła na skrzyżowaniu”

Niech każdy stanie przed skrzyżowaniem.

Palą się światła…

Popatrzmy na nie !

Światło zielone, jak młode listki,

na drugą stronę zaprasza wszystkich.

 A światło żółte jak liść jesieni, ostrzega

– spiesz się, bo ruch się zmieni

 Światło czerwone jak mak i ogień

– wszystkim przechodniom zamyka drogę!

Piosenka

Kolorowe światła

 1. Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniu światła.

ref. Czerwone światło stój, zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.

 Samochody w rzędach stoją na kierowców spoglądają

 1. Czy już światło jest zielone by odjechać w swoja stronę.

ref. Czerwone światło stój, zielone światło idź,

 na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.

 1. Policjanci wciąż pracują, skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

ref. Czerwone światło stój, zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi