ROK SZKOLNY 2020\2021

WRZESIEŃ

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Poznamy nasze nauczycielki oraz różne pomieszczenia w przedszkolu.
 2. Będziemy się uczyli zgodnie współdziałać i funkcjonować w grupie rówieśniczej oraz przestrzegać ustalonych zasad grupowych.
 3. Nauczymy się imion naszych kolegów i koleżanek.
 4. Będziemy wdrażali się do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, przepraszam.
 5. Zapoznamy się z nazwami podstawowych kolorów.
 6. Nauczymy się wykonywać podstawowe czynności porządkowe.
 7. Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania w podstawowym zakresie.
 8. Poznamy zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze oraz prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 9. Nauczymy się umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci.
 10. Zdobędziemy wiedzę na temat nazewnictwa odzieży.
 11. Dowiemy się, jakie niebezpieczeństwa grożą nam w domu.
 12. Poznamy zawody policjanta, lekarza i strażaka oraz numer alarmowy 112.
 13. Nauczymy się na pamięć wiersza pt. „Trzylatku” oraz piosenki „Idą buty do przedszkola”.

Trzylatku

Mój mały trzylatku

usiądź z nami w kole.

Pani Ci pokaże

Twoje przedszkole.

W szatni schowaj butki,

a zabawki w sali.

W umywalni powieś ręcznik,

zuch jesteś – choć mały.

Idą buty do przedszkola

Już od rana tupu tup

po chodniku tupią buty.

Każdy but spieszy się

do przedszkola zdążyć chce.

Ref. Do przedszkola la-la-la

biegnie Grześ i Ola-la.

Jeden but i drugi but

hop la la la tupu tup.

Tupią buty tupu tup.

Jak piłeczki sobie skaczą.

Każdy but dobrze wie,

sznurowadła wiąże się.