ROK  SZKOLNY 2020/2021

Wychowawcy:

Iwona Sikora

nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, licencjat w zakresie fizjoterapii, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki;

mgr Jolanta Kaminiarz

wicedyrektor przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia: Wczesne Wspomaganie Rozwoju;

mgr Elżbieta  Kałuska

dyrektor, nauczyciel przedszkola, NP, gimnazjum, liceum, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podyplomowe Studia Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą


Grupa 6 „Koszykarze”, oddział integracyjny, składa się z 15 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 dzieci w normie intelektualnej , wśród których największą grupę stanowią dzieci 6-letnie. Dzieci niepełnosprawne korzystają z zajęć indywidualnych z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutką  w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Ponadto dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych i eksperymentach przyrodniczych. Podobnie jak w pozostałych grupach, dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z rytmiki, religii, z języka angielskiego oraz jeden raz zajęcia sportowe. W każdy piątek prowadzone są zajęcia ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integrujące wszystkie dzieci.

W pracy wykorzystywane są również zabawy z chustą animacyjną Klanza, elementy Metody Dobrego Startu, elementy metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej oraz aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Duża, przestrzenna sala z basenem wypełnionym piłkami, mniejsza ilość dzieci w grupie, odpowiedni dobór ciekawych metod pracy i zabawy sprawia, że w naszej grupie każde dziecko czuje się bezpieczne, aktywne, ważne, dzięki czemu może rozwijać swój potencjał na miarę swoich możliwości