Dyrektor podpisuje we wrześniu z Rodzicami umowę o korzystaniu z usług Przedszkola, w której określa się m.in. godziny pobytu dziecka w placówce.

 

8:00 – 13:00 – godziny bezpłatne – realizacja podstawy programowej
6:00 – 8:00 oraz 13:00 – 16:30 – godziny płatne (poza podstawą programową)

 

Przedszkole posiada w ofercie 3 posiłki:

1. I śniadanie (3.00 zł)
2. II śniadanie (3.00 zł)
3. Obiad (5.00 zł)

 

  • Opłaty uiszczają Rodzice przelewem na konto Przedszkola w wyznaczonym terminie – do 15 każdego miesiąca.
  • Odpłatność za Przedszkole uiszcza się na bieżąco (np. we wrześniu – za wrzesień).
  • Opłaty za przedszkole ustala Burmistrz Miasta Lubonia.